Maahanmuuttajien Työttömyys

Maahanmuuttajien heikko työmarkkinaintegraatio on Pohjoismaita yhdistävä asia. Pohjoismaissa EU-alueen ulkopuolella syntyneiden työllisyysaste on kantaväestön työllisyysastetta alhaisempi ja työttömyysaste noin 2–­­3-kertainen kantaväestöön verrattuna. Muihin Pohjoismaihin verrattuna ongelmallisin tilanne on meillä Suomessa. Ero kantaväestön ja EU-alueen ulkopuolella.

Tilastokeskus – Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

Työttömän maahanmuuttajan tuet. Jos olet työtön maahanmuuttaja, ilmoittaudu mahdollisimman pian TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi.

Ruotsiin muutti 1,3 miljoonaa ulkomaalaista henkilöä vuosina 2000-2018. Väkiluku kasvoi maahanmuuton takia lähes neljäsosassa maan kunnista. Maahanmuuttajien krooninen työttömyys on ajanut kunnat kuilun partaalle, sillä sosiaalimenojen kasvun takia rahat eivät riitä hyvinvointipalveluiden turvaamiseen. Lue lisää >

Vantaalla ulkomaalaistaustaisten naisten työttömyys oli neljä kertaa ja miesten yli kaksi kertaa yleisempää kuin kantaväestöllä. Ulkomaalaistaustaisista 20,2 prosenttia oli työttöminä vuonna 2010. Kantaväestön työttömyysprosentti oli Vantaalla 7,1.

Maahanmuuttajien työttömyys on jo useiden vuosien ajan ollut noin 2,5-kertainen kantaväestöön verrattuna ja siirtymä työmarkkinoille selvästi pidempi Hänen mielestään tilanne on maahanmuuttopoliittisesti aivan älytön: korostetaanhan maahanmuuttajien integraatiosta puhuttaessa toistuvasti työn tärkeyttä Elämä Suomessa -opas.

Maahanmuuttajien työttömyys nujerretaan Saksan mallilla.

– Näin saadaan maahanmuuttajien työllisyysasteet korkeammiksi, hän tiivistää ehdotuksensa. Kauhasen mielestä suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä pitää uudistaa sellaiseksi, että palkkatyön ja sosiaalitukien yhdistäminen olisi nykyistä sujuvampaa.

Työttömyys selittää. Tulosten perusteella työikäiset maahanmuuttajat käyttivät asukasta kohden noin neljänneksen kantaväestöä enemmän sosiaalietuuksia, kun vanhuuseläkkeitä ei lasketa mukaan. Maahanmuuttajaryhmien väliset erot olivat suuria: pakolaismaista muuttaneet käyttivät eniten etuuksia, kun taas OECD-maista muuttaneiden.

Vaikka maahanmuuttajien työttömyysaste on 2000-luvulla aavistuksen laskenut, on heidän työllistymisensä edelleen hidasta. Työministeriön maahanmuuttopolitiikan johtaja Mervi Virtanen kertoo, että maahanmuuttajan työttömyys on kolme kertaa yleisempää kuin suomalaisten. – Maahanmuuttajien työttömyysasteet keskimäärin ovat korkeat.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreista ennakkoarvioista käy ilmi, että viime vuoden lopussa ulkomaalaisten työttömyysaste oli vajaat 29 prosenttia, kun vielä vuotta aiemmin lukema oli viitisen prosenttiyksikköä pienempi eli vajaat 24 prosenttia.